Srovnání pojištění majetku

V rámci pojištění majetku si můžete pojistit domácnost, nemovitost, ale i odpovědnost za škodu. V rámci domácnosti se jedná o vybavení domu či bytu (elektrospotřebiče, nábytek, osobní majetek, sportovní vybavení). V rámci pojištění nemovitosti se jedná o pojištění stavby a veškeré její pevné součásti (podlahy, stěny, stropy, střecha, okapy, dveře, okna, chodník) a v rámci pojištění odpovědnosti pak škody způsobené na cizím majetku či zdraví (vytopení sousedů, pád stromu na sousedův dům, sesuv námrazy na cizí auto, poškození sedací soupravy psem).