Srovnání pojištění majetku

V rámci pojištění majetku si můžete pojistit domácnost, nemovitost, ale i odpovědnost za škodu. V rámci domácnosti se jedná o vybavení domu či bytu (elektrospotřebiče, nábytek, osobní majetek, sportovní vybavení). V rámci pojištění nemovitosti se jedná o pojištění stavby a veškeré její pevné součásti (podlahy, stěny, stropy, střecha, okapy, dveře, okna, chodník) a v rámci pojištění odpovědnosti pak škody způsobené na cizím majetku či zdraví (vytopení sousedů, pád stromu na sousedův dům, sesuv námrazy na cizí auto, poškození sedací soupravy psem).

Co je pojištění majetku?

Pojištění majetku je důležité pro každého majitele nemovitostí, ale také majitele movitého majetku. Pojištění majetku vám může pomoci chránit váš majetek před různými riziky, jako jsou požáry, krádeže, povodně a další přírodní katastrofy.

Pojistné krytí majetku může zahrnovat:

 • Pojištění domu nebo bytu – toto pojištění chrání vaši nemovitost před různými riziky, jako jsou požáry, voda, klimatické podmínky, krádeže a další.
 • Pojištění domácnosti – toto pojištění pokrývá váš movitý majetek, jako jsou nábytek, elektronika, šperky, umělecká díla a další.
 • Pojištění nákladů na opravy – toto pojištění vám pomůže pokrýt náklady na opravy vaší nemovitosti v případě, že dojde k poškození, například kvůli požáru nebo povodni.
 • Pojištění odpovědnosti – toto pojištění vám pomůže chránit vaše jmění v případě, že byste způsobili škodu jinému na majetku nebo zdraví. Může být užitečné pro majitele nemovitostí, jako jsou pronajímatelé bytů nebo domů.

Kdy je vhodné pojištění majetku uzavřít?

Pojištění majetku je vhodné uzavřít v případě, že vlastníte nemovitost nebo movitý majetek. Je důležité mít kvalitní pojištění, které vám pomůže chránit váš majetek před různými riziky, které by mohly vést k velkým finančním ztrátám.

Jak vybrat správné pojištění majetku?

Při výběru pojištění majetku je důležité zvažovat několik faktorů:

 • Rozsah krytí – zvažte, jaké krytí potřebujete. Pokud žijete v oblasti, kde jsou časté přírodní katastrofy, je důležité zvážit pojištění proti povodním nebo zemětřesení. Pokud máte cenný movitý majetek, je vhodné mít pojištění domácnosti.
 • Cena – ceny pojištění majetku se liší podle rozsahu krytí a dalších faktorů, jako je umístění vaší nemovitosti a stav budovy. Je důležité porovnávat ceny od různých pojišťoven a vybrat takovou, která vám poskytne kvalitní krytí za rozumnou cenu.
 • Spolehlivost pojišťovny – je důležité vybrat si spolehlivou pojišťovnu, která bude schopna v případě potřeby rychle a efektivně vyřešit vaše požadavky na náhradu škody.
 • Podmínky pojištění – před uzavřením pojištění je důležité si pečlivě pročíst podmínky smlouvy a zjistit, co všechno je a není kryté. Je důležité věnovat pozornost výši pojistného plnění a výši limitů pro různé druhy poškození.

Jak funguje pojištění majetku?

V případě, že dojde k poškození vašeho majetku, musíte nejprve podat náhradní žádost u vaší pojišťovny. Pojišťovna vás požádá o poskytnutí informací o poškození a požádá vás o předložení dokladů o výši škody.

Poté, co pojišťovna vyhodnotí vaši žádost o náhradu, rozhodne o výši pojistného plnění. Pokud se shodnete na výši pojistného plnění, můžete obdržet náhradu škody. Pokud ne, můžete se obrátit na ombudsmana pro finanční služby nebo podat soudní žalobu.

Výhody pojištění majetku

 • Chrání váš majetek před riziky, jako jsou požáry, krádeže, povodně a další přírodní katastrofy.
 • Pomáhá chránit vaše jmění v případě, že byste způsobili škodu jinému na majetku nebo zdraví.
 • Může vám pomoci pokrýt náklady na opravy vaší nemovitosti v případě, že dojde k poškození.
 • Poskytuje vám větší klid v duši, že váš majetek je krytý a chráněný.

Výběr správného pojištění majetku je důležitým krokem pro každého majitele nemovitostí a movitého majetku. Zvažte rozsah krytí, cenu, spolehlivost pojišťovny a podmínky pojištění před uzavřením smlouvy a mějte na paměti, že ne všechny pojišťovny poskytují stejný stupeň krytí. Srovnejte nabídky od různých pojišťoven a vyberte takovou, která vám poskytne kvalitní krytí za rozumnou cenu.

Pamatujte si, že pojištění majetku by mělo být součástí vašeho celkového finančního plánování. Pokud máte majetek v hodnotě, která by pro vás byla velkou finanční ztrátou, kdyby byl poškozen, je velmi důležité tento majetek pojistit. Pojištění majetku vám poskytuje větší klid v duši, že váš majetek je krytý a chráněný.

V případě jakýchkoli otázek nebo nejasností se obraťte na svou pojišťovnu, která vám ráda poskytne další informace a poradí vám při výběru správného pojištění pro váš majetek.

Kalkulačka pojištění majetku

Pokud vlastníte nemovitost nebo cenný majetek, je důležité chránit ho proti nečekaným událostem, jako jsou požáry, krádeže nebo přírodní katastrofy. Kalkulačka pojištění majetku vám může pomoci vypočítat přibližnou cenu pojištění vašeho majetku a najít pro vás nejvýhodnější nabídku.

Nabízíme vám využití naší kalkulačky na pojištění majetku, která je k dispozici na našem webu. Stačí vyplnit několik jednoduchých údajů o vašem majetku a kalkulačka vám okamžitě vypočítá orientační cenu pojištění. To vám umožní porovnat ceny pojištění od různých pojišťoven a vybrat si tu nejvýhodnější nabídku pro vás.

S naší kalkulačkou na pojištění majetku můžete být jistí, že nezaplatíte příliš mnoho za své pojištění. Stačí jen pár minut času na vyplnění formuláře a získáte cenu pojištění, která vám umožní chránit svůj majetek bez zbytečných finančních zátěží.