Srovnání havarijního pojištění

Společně s povinným ručením si můžete sjednat i balíček havarijního pojištění. Na rozdíl od povinného ručení je toto pojištění nepovinné a záleží pouze na Vás, zda si ho k pojištění sjednáte. Kryje škody způsobené odcizením vozidla, vandalismem, havárií či například živelnými pohromami. Na rozdíl od povinného ručení vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu i na Vašem vozidle.