Bondster: Diversifikované investování do půjček s vysokým výnosem

Co je Bondster

Bondster je česká online platforma pro peer-to-peer půjčování. Byla založena v roce 2017 a od té doby se stala jedním z nejvýznamnějších hráčů na trhu půjčování mezi lidmi v České republice. Peer-to-peer znamená, že spojuje investory s lidmi, kteří potřebují půjčit peníze. Investoři si na Bondsteru mohou vybírat z několika desítek projektů a půjček, na které chtějí investovat. Zajímavostí je, že půjčky, které jsou na Bondsteru k dispozici, jsou ověřené a zajištěné pohledávky, což snižuje riziko pro investory.

bondster-logo

Jak začít s Bondster

Pokud se rozhodnete investovat na Bondsteru, musíte se nejprve registrovat na jejich webové stránce. Registrace je poměrně snadná a zahrnuje základní informace, jako je vaše jméno, adresa e-mailu a heslo. Po dokončení registrace musíte ověřit svůj účet. K tomu je třeba zaslat kopii platného dokladu totožnosti a dokladu o trvalém bydlišti. Ověření účtu obvykle trvá několik dnů. Jakmile máte ověřený účet, můžete začít investovat. Na hlavní stránce najdete nabídku aktuálních projektů, které jsou k dispozici. Každý projekt má informace o půjčce, včetně úrokové sazby, výše půjčky, doby splatnosti a dalších podrobností.

Jak funguje Bondster

Žadatel o půjčku si půjčí peníze od ověřeného poskytovatele úvěrů (např. Acema), kdy za úvěr ručí například nemovitostí. Poskytovatel tohoto úvěru ho nabídne na platformu Bondster k investici. Investor si na Bondsteru vybere úvěr a investuje do něj. Žadatel pak následně úvěr splácí poskytovateli a Bondster zároveň s tímto investorovi připisuje splátku včetně úroku navíc. Podobně funguje i investiční platforma Mintos.

Výše výdělku

Výše vašeho výdělku na Bondsteru závisí na několika faktorech, jako je výše investice, úroková sazba projektu, do kterého investujete, doba trvání projektu a počet projektů, do kterých investujete.

Bondster nabízí investiční projekty s úrokovými sazbami od 6 % do 15 % ročně, což je výrazně více než úrokové sazby běžných bankovních vkladů. Nicméně, vyšší výnosy obvykle nesou i vyšší riziko, proto je důležité pečlivě vybírat projekty a investovat pouze do těch, které odpovídají vašemu rizikovému profilu a investičním cílům.

Při správném rozložení portfolia a investování do různých projektů můžete očekávat výnosy mezi 6 % až 12 % ročně. Je však důležité si uvědomit, že investice na Bondsteru není garantována a výsledný výdělek může být nižší než očekávaný nebo dokonce ztrátový.

Je také důležité si uvědomit, že výdělek na Bondsteru podléhá daním, a proto je nutné zahrnout výdělek z investic do daňového přiznání.

Poplatky

Poplatky na Bondsteru jsou poměrně příznivé a jsou účtovány pouze za úspěšně zainvestované projekty. Poplatky se liší v závislosti na délce doby splatnosti půjčky a pohybují se v rozmezí 0,5 % až 1 % z výše investice.

Konkrétně platíte následující poplatky:

 • Pokud investujete do projektu s dobou splatnosti kratší než 12 měsíců, platíte poplatek ve výši 0,5 % z výše investice.

 • Pokud investujete do projektu s dobou splatnosti delší než 12 měsíců, platíte poplatek ve výši 1 % z výše investice.

Je důležité si uvědomit, že poplatky jsou účtovány pouze za úspěšně zainvestované projekty, tj. projekty, které byly úspěšně financovány a které jsou následně realizovány. Pokud se projekt nepodaří financovat, nebo pokud investice nebyla úspěšná, neplatíte žádné poplatky.

Je také důležité mít na paměti, že poplatky na Bondsteru jsou nižší než na mnoha jiných online platformách pro peer-to-peer půjčování, což je další výhoda této platformy.

Strategie investování

Je několik strategií, kterými se můžete řídit při investování na Bondsteru:

 1. Rozložení investic do různých projektů – Rozložte své investice do různých projektů na Bondsteru. Tímto způsobem minimalizujete riziko, protože pokud jeden projekt selže, ostatní projekty budou stále generovat výnosy.

 2. Diverzifikace investic podle doby splatnosti – Investujte do projektů s různými dobami splatnosti. Tímto způsobem zajistíte, že můžete získat pravidelné výnosy z projektů, které se splatností rozdělují na kratší i delší období.

 3. Investujte do projektů s nižším rizikem – Pokud jste novým investorem na Bondsteru, je rozumné zvolit si projekty s nižším rizikem. Toto může být například investice do projektů, které poskytují zástavu nebo projektů s menšími částkami.

 4. Důkladná analýza projektu – Před investováním do projektu na Bondsteru se podrobně seznámte s podmínkami projektu. Zkontrolujte úrokovou sazbu, dobu splatnosti, rating projektu a další informace, které vám pomohou rozhodnout se, zda je projekt vhodný pro vaše investiční portfolio.

 5. Pravidelná kontrola portfolia – Pravidelně kontrolujte své investiční portfolio na Bondsteru a sledujte vývoj jednotlivých projektů. Tím získáte přehled o tom, jak vám vaše investice vydělávají a zda je třeba provést nějaké změny v rozložení portfolia.

 6. Reinvestování výnosů – Reinvestujte své výnosy do nových projektů. Tímto způsobem můžete dosáhnout většího zhodnocení svého investičního portfolia a získat pravidelné příjmy z investic. O tomto si více přečtěte v sekci Autoinvest.

Autoinvest

Autoinvest na Bondsteru je nástroj, který umožňuje investorům automatizovat své investice na platformě. Investor může nastavit parametry svého autoinvestu, aby se automaticky investovaly prostředky do projektů, které splňují určitá kritéria.

Autoinvest na Bondsteru může být velmi užitečný nástroj pro investory, kteří chtějí minimalizovat své investiční riziko a získat pravidelný příjem z investic. Investor může nastavit své preference, jako je maximální investice do jednoho projektu, minimální výnos, typ projektu (například půjčky se zástavou nebo bez zástavy), doba splatnosti a další kritéria.

Používání autoinvestu na Bondsteru má několik výhod:

 1. Minimalizace investičního rizika – Autoinvest umožňuje investovat do různých projektů a diverzifikovat investice, aby se minimalizovalo investiční riziko.

 2. Časová efektivita – Autoinvest umožňuje investorům ušetřit čas, protože nemusí ručně vybírat a investovat do projektů.

 3. Pravidelný příjem – Autoinvest umožňuje investorům získat pravidelný příjem z investic.

 4. Flexibilita – Autoinvest umožňuje investorům nastavit své preference a kritéria investic podle svých potřeb.

Pro používání autoinvestu na Bondsteru musíte mít aktivní účet a investovat prostředky do projektů. Nastavení autoinvestu je jednoduché a můžete si jej kdykoliv změnit podle svých potřeb.

Pokud se rozhodnete používat autoinvest na Bondsteru, doporučujeme pravidelně sledovat své investiční portfolio a přizpůsobit své preference podle aktuálních podmínek na trhu.

Sekundární trh

Sekundární trh na Bondsteru je nástroj, který umožňuje investorům prodat své investice v půjčkách, které si již koupili. To znamená, že investoři mohou získat své peníze zpět dříve, než bylo původně plánováno, pokud se rozhodnou, že chtějí své investice prodat.

Sekundární trh na Bondsteru je k dispozici všem investorům a umožňuje jim prodat své investice v jakoukoliv chvíli před koncem půjčky. To může být užitečné pro investory, kteří potřebují své peníze rychleji, než bylo původně plánováno, nebo pro ty, kteří chtějí minimalizovat riziko v případě, že se půjčka nevyvíjí podle očekávání.

Prodej investice na sekundárním trhu na Bondsteru však může být spojen s náklady. Pro každou transakci na sekundárním trhu je stanoven poplatek ve výši 1% z prodejní ceny. To znamená, že pokud investor prodá investici za 10 000 Kč, bude muset zaplatit poplatek ve výši 100 Kč.

Kromě toho existují také omezení, která se vztahují na prodej investic na sekundárním trhu. Například investice v průběhu posledních 30 dnů před splatností půjčky nelze prodat na sekundárním trhu. To je z důvodu minimalizace rizik pro ostatní investory, kteří investují do téže půjčky.

Výhodou sekundárního trhu na Bondsteru je to, že investorům poskytuje flexibilitu a kontrolu nad jejich investicemi. Investoři mohou prodat své investice kdykoli chtějí a získat své peníze zpět dříve, než bylo plánováno. To může být užitečné pro investory, kteří chtějí minimalizovat rizika a maximalizovat své výnosy.

Celkově lze říci, že sekundární trh na Bondsteru je užitečným nástrojem pro investory, kteří chtějí maximalizovat své výnosy a minimalizovat rizika. Výhodou také je, že při prodeji na sekundárním trhu můžete investici prodat s přirážkou. To se hodí zejména, pokud investici držíte již nějakou dobu a lze ji označit za “bezpečnou”.

Podporované měny

Bondster umožňuje investovat v několika měnách, v závislosti na zemi původu projektu. Následující měny jsou k dispozici pro investování na Bondsteru:

 1. Euro (EUR)
 2. Česká koruna (CZK)
 3. Slovenská koruna (SKK)
 4. Polský zlotý (PLN)
 5. Maďarský forint (HUF)

Pokud si investor přeje investovat v jiné měně, než které jsou uvedeny výše, bude muset převést své finanční prostředky na jednu z uvedených měn. Při převodu mohou nastat poplatky za směnu měny, které závisí na konkrétních bankách nebo platebních bránách. Ke směnám měn doporučujeme využívat Revolut, případně banku N26.

Při investování na Bondsteru si investor může vybrat projekt a investovat v různých měnách. Při investování v cizí měně je třeba být opatrný a sledovat vývoj měnových kurzů, aby se minimalizovalo riziko ztráty hodnoty investice.

Je třeba mít na paměti, že výnosy z investic na Bondsteru jsou uváděny v měně projektu. Pokud se tedy investor rozhodne investovat v jiné měně, než je jeho domácí měna, může se stát, že výsledný výnos bude ovlivněn změnami měnových kurzů.

Celkově vzato, Bondster nabízí investorům výběr z několika měn, což umožňuje investorům diversifikovat své portfolio a investovat v různých zemích. Při investování v cizí měně je však třeba být opatrný a sledovat vývoj měnových kurzů, aby se minimalizovalo riziko ztráty hodnoty investice.

Výběr finančních prostředků

Bondster umožňuje investorům vybírat své finanční prostředky pomocí několika platebních metod. Následující možnosti jsou k dispozici pro výběr finančních prostředků z platformy:

 1. Bankovní převod – tento způsob výběru prostředků je k dispozici pro všechny investory. Investor musí zadat své bankovní údaje, včetně jména účtu, čísla účtu a kódu banky. Výběry finančních prostředků pomocí bankovního převodu mohou trvat několik dní, protože často zahrnují mezinárodní transakce.

 2. Platební karty – Bondster umožňuje investorům využívat platební karty k výběru finančních prostředků. Investor musí zadat informace o své platební kartě, včetně čísla karty, jména držitele karty, data expirace a bezpečnostního kódu. Výběry finančních prostředků pomocí platební karty mohou trvat několik dní a zahrnují poplatky za transakce.

 3. Elektronické peněženky – Bondster podporuje několik elektronických peněženek jako je TrustPay, Paysera, Skrill a další. Investor musí mít účet v dané elektronické peněžence a poté vybrat tuto možnost pro výběr finančních prostředků z platformy. Výběry finančních prostředků pomocí elektronických peněženek obvykle trvají několik hodin a poplatky se mohou lišit v závislosti na použité elektronické peněžence.

Je důležité mít na paměti, že Bondster si účtuje poplatky za výběry finančních prostředků. Tyto poplatky zahrnují náklady na transakce a zpracování výběru finančních prostředků. Před výběrem finančních prostředků by měl investor zkontrolovat aktuální poplatky za výběr na Bondsteru.

Celkově vzato, Bondster umožňuje investorům využívat několik platebních metod pro výběr finančních prostředků. Je důležité si uvědomit, že každá platební metoda má své vlastní poplatky a dobu zpracování. Před výběrem finančních prostředků by měl investor zkontrolovat aktuální poplatky a podmínky pro výběry finančních prostředků na Bondsteru, aby mohl rozhodnout, která metoda pro něj bude nejlepší.

Je také důležité si uvědomit, že investoři mohou vydělat peníze pouze tehdy, pokud jsou jejich investice úspěšné. To znamená, že pokud investoři ztratí své peníze na některých investicích, bude jejich celkový výdělek nižší. Aby investoři maximalizovali své výdělky, je důležité vybírat vhodné půjčky a rozložit své investice na různé půjčky a portfolio.

FAQ

Bondster je online platforma pro investování do půjček. Poskytuje přístup k různým typům půjček od různých poskytovatelů půjček a investoři si mohou vybírat z mnoha investičních příležitostí.

Pro začátek musíte vytvořit účet na Bondsteru a dokončit proces ověření totožnosti. Poté můžete na svůj účet přidat peníze a začít investovat do půjček. Bondster nabízí různé typy investic a různé investiční nástroje, takže si můžete vybrat tu nejvhodnější investici pro vás.

Minimální investiční částka na Bondsteru je 500 Kč. Maximální investiční částka není stanovena, ale je omezena dostupností investičních příležitostí.

Poplatky na Bondsteru zahrnují poplatky za zpracování investic a poplatky za transakce na sekundárním trhu. Poplatky za zpracování investic jsou stanoveny na základě investičních nástrojů a pohybují se v rozmezí 0,5% až 2% z investice. Poplatky za transakce na sekundárním trhu jsou 1% z prodejní ceny.

Výnosy z investic na Bondsteru se liší v závislosti na typu investice a poskytovateli půjček. Výnosy se pohybují v rozmezí 4% až 16%. Výše výnosu závisí také na délce trvání investice a rizikovosti půjčky.

Autoinvest na Bondsteru umožňuje investorům automatizovat proces investování. Investor si nastaví parametry, například výši investice, délku trvání investice a rizikovost půjček, a Bondster pak investuje peníze za něj do vybraných půjček.

Sekundární trh na Bondsteru umožňuje investorům prodat své investice v půjčkách, které již nechtějí držet a chtějí získat své peníze dříve. Investor může prodat celou nebo část své investice jinému investorovi za stanovenou cenu. Prodej investice na sekundárním trhu může být proveden buď okamžitě, nebo investor může nastavit limitní cenu, za kterou chce prodat svou investici.

Bezpečnost investic na Bondsteru je zajištěna řadou opatření. Bondster pracuje s důvěryhodnými poskytovateli půjček, kteří musí splnit přísné požadavky na bonitu a finanční stabilitu. Kromě toho Bondster provádí pravidelné kontroly a monitoruje rizika půjček. V případě, že půjčka není splácena včas, Bondster aktivuje postup pro získání dluhu zpět. Bondster také poskytuje garanci odkupu investic v případě, že poskytovatel půjčky nesplní své závazky.

Vybrat si můžete finanční prostředky z vašeho účtu na Bondsteru kdykoliv. Pro výběr peněz musíte nejprve odeslat žádost o výběr prostředků z vašeho účtu na Bondsteru. Poté bude peněžní prostředek převeden na váš bankovní účet. Výběry finančních prostředků mohou být zpoplatněny v závislosti na způsobu výběru a výši finanční částky.

Pokud poskytovatel půjčky nesplní svůj závazek, Bondster se pokusí získat dluh zpět. Pokud to není možné, Bondster poskytne investorům garanci odkupu investic. To znamená, že Bondster zaplatí investorovi celou nebo část investice a bude se snažit získat peníze zpět od poskytovatele půjčky.

Doba investování na Bondsteru závisí na typu půjčky a délce splatnosti. Většina půjček na Bondsteru má splatnost od několika měsíců do několika let. Nicméně, v případě potřeby můžete své investice prodat na sekundárním trhu a získat své peníze dříve.

Investice na Bondsteru jsou zdaněny podle platných daňových předpisů. Výnosy z investic jsou považovány za příjmy z kapitálového majetku a jsou zdaněny 15% daňovou sazbou. Nicméně, investorům je doporučeno konzultovat svou daňovou situaci s odborníkem na daně.

Zákaznická podpora Bondsteru je k dispozici prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Bondsteru.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *